Dispatcher

Als dispatcher of transportplanner ben je het dagelijks contactpunt inzake logistieke ondersteuning, waarbij je A tot Z oplossingen aanreikt. Je streeft naar een optimaal rendement van de beschikbare middelen (chauffeurs, wagenpark en capaciteit), rekeninghoudend met de prioriteiten en beperkingen.

Functie-inhoud & -profiel

De voorbereiding en het plannen van het transport

 • Bevestigen van de opdracht aan de opdrachtgever;

 • Verzamelen van gegevens voor het opstellen van de ritplanning;

 • Controleren van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de ritplanning;

 • Streven naar de meest competitieve vervoerspakketten rekening houdend met de eisen en wensen van de klant;

 • Opstellen van de ritplanning en doorgeven van deze planning aan chauffeurs;

 • Toekennen van de vervoersopdrachten aan chauffeurs, in functie van de prioriteiten en de beschikbare middelen;

 • Bijstellen van de transportplanning in voorkomende gevallen;

 • Uitbesteden van vervoersopdrachten aan onderaannemers ( indien nodig );

 • Het informeren naar transportcapaciteit bij de externe transporteurs en rekening houden met aanbod van de lading;

 • Bijhouden/volgen van ontwikkelingen in het vakgebied;

 • Zorgen dat de administratieve afdeling de opdrachten kan voorzien van de noodzakelijke transportdocumenten.

Opvolging van de reizen (interne contacten)

 • Opvolging van de opdracht, zowel tijdens als na de uitvoering;

 • Verwittigen van de opdrachtgevers bij laattijdige aanleveringen;

 • Het ter beschikking stellen van alle middelen om het transport naar behoren uit te voeren;

 • Opvolgen van de dossiers gedurende het hele transportproces;

 • Ingrijpen indien opdrachten verkeerd uitgevoerd dreigen te worden.

Het onderhouden van externe contacten

 • Contacten met klanten over de aflevering en het beantwoorden van vragen;

 • Accepteren van orders.

Interesse? 


Indien je interesse hebt in deze functie, gelieve dan uw CV te mailen naar: